سؤالات متداول

سوالات شما

دلایل متفاوتی جهت عدم سرما در یخچال را میتوان یافت 1 : ترموستات 2 : شارژو گاز 3:کمپرسور 4:لاستیک درب 5:خرابی فن با مراجعه تکنسین و چک کردن لیست بالا علت عدم سرما مشخص می شود ، قابل ذکر است عمده مشکلی که تکنسینهای مجموعه آی پی امداد با آن برخورد کردن ترموستات و شارژوگاز میباشد

برای ثبت سرویس، نیاز است فرم اطلاعات کاربری مربوط به خود را پر کنید و یا اطلاعاتی که از شما خواسته می‌شود را تکمیل کنید.

برای شروع ثبت سرویس باید:

  1. با توجه به سیستمی که به سرویس نیاز دارد، گروه و زیر‌گروه مورد نظر را انتخاب کنید.
  2. شهرتان را انتخاب کنید.
  3. شماره همراه خود را برای ارتباط با آچارباز و کارشناس ثبت کنید.
  4. کد معرف خود را ثبت کنید. (اختیاری)
  5. تاریخ مناسب برای اعزام کارشناس به محل را ثبت کنید.
  6. ساعت مناسب برای اعزام کارشناس را انتخاب کنید.
  7. سپس دکمه ثبت درخواست کارشناس را انتخاب کنید.

لوله پشت یخچال اواپراتور نام دارد. این لوله ها در صورت خراب بودن لاستیک درب یخچال، یا کامل بسته نشدن درب یخچال و یا خرابی دیفراست یخ می زنند. برای رفع آن باید حتما متخصص یخچال را در جریان بگذارید.